Coaching

Gennem et forløb med en fortrolig sparringspartner vil du bl.a. opleve at coaching støtter dig i at:

  • Få rum til at udforske dine drømme, ønsker og udfordringer og opnå klarhed over vigtige mål og værdier.
  • Få fokus på dine styrker og kompetencer og hvordan disse kan sættes i spil på bedst mulig måde.
  • Opnå en  bedre balance mellem privatliv og arbejdsliv
  • Lære at forebygge og håndtere stressreaktioner, så de ikke udvikler sig til generel stress
  • Lære at håndtere præstationsangst​
  • Få redskaber til at håndtere konflikter og samarbejdsproblemer

Et BusinessCoaching forløb retter sig mod karriere- og arbejdsmæssige områder, med det formål at udvikle medarbejdere, teams eller ledere på områder, der har relevans for organisationen. Coachingen kan være med eller uden forhåndsaftale om en overordnet tilbagemelding til egen leder om den udvikling, der finder sted coachingforløbet. BusinessCoaching tilbydes både som individuel coaching og som team- eller gruppecoaching.

Ved LivsCoaching arbejder du med emner, der omhandler alle dele af livet. Det er dig, der sætter rammerne for, hvad der er vigtigt at få reflekteret over og på hvilke områder, at du ønsker at få øje på nye alternative handlemønstre og handlemuligheder.  LivsCoaching tilbydes både som individuel coaching og som gruppecoaching, hvor I fx er en gruppe af veninder eller et netværk, der ønsker at styrke jeres refleksionskompetencer og evne til at støtte og udvikle hinanden gennem samtaler.

Samtalerne kan foregå på arbejdspladsen,  i lokaler i hhv. København og Næstved, eller på gåture i skønne naturområder.